23649-L_O_G_O_midtnorden_transparent

Keskipohjolan elokuvaverkosto perustettiin vuonna 2013 edistämään alueellista elokuvayhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Cross-Border Midnordic Film (CMF) projektin tavoitteena on edesauttaa keskipohjolan alueella tuotettujen elokuvien näkyvyyttä ja levitystä. Projektissa mukana ovat Suomi, Ruotsi ja Norja.

Hankkeen esittely

Cross-Border Midnordic Film (CMF) hanke aloitettiin syksyllä 2014 kartoittamalla alueelliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa elokuvien esitys ja levitysyhteistyötä voidaan toteuttaa. Verkoston rakentamisessa otettiin huomioon sekä elokuvia esittävät tahot, että elokuvan levityksen kanssa toimivat tahot.

Hankkeen toisessa vaiheessa koottiin elokuvapaketti keskipohjolan alueella tuotetuista elokuvista. Elokuvapakettiin valittiin elokuvia jokaisesta hankkeessa mukana olevasta maasta ja maakunnasta. Elokuvapakettista tehtiin levityskelpoiset versiot elokuvateattereita varten DCP formaatissa, sekä muita toimijoita varten DVD formaatissa.

Hankkeen viimeisessä vaiheessa elokuvapakettia esitetään yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.