23649-L_O_G_O_midtnorden_transparent

Det Mittnordiska filmnätverket grundades 2013 för att främja regionalt filmsamarbete mellan Finland, Sverige och Norge. Cross-Border Midnordic Film (CMF) är ett projekt som har som mål att öka synligheten och distributionen av film, som producerats i Mittnorden.

Projektbeskrivning

Cross-Border Midnordic påbörjades hösten 2014 genom att en förstudie, då man kartlade möjliga samarbetspartners med vilka man skulle kunna förverkliga filmvisningar och distribution i Mittnorden. Man undersökte vilka filmer som produceras i vår region, vilka som visar film och vilka som distribuerar film.

I projektets andra fas samlade man ihop ett representativt urval av mittnordisk kortfilm. Filmer valdes från alla tre länder och regioner som deltar i det mittnordiska samarbetet. Filmerna sammanställdes till ett DCP-paket som kan visas i biografer samt som en DVD, som kan användas för visningar även utanför biografen.

I projektets tredje och sista fas visas dessa filmer av lokala samarbetspartner i olika delar av Mittnorden med temat ”mittnordisk film”.